pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan

"Terimakasih kepada Politeknik Kelautan dan perikanan Pangandaran yang telah bersedia menularkan ilmunya kepada masyarakat"
Cholil Rohman
Masyarakat